THE HEBREW HUB
Keep it Up! (August 2020)
Week 3 materials
Longer Assignment
reading - chapter one

*the assignments are numbered,
but you can do them in any order you want!
Left
Right
1. watch the video
----->
3. read the text
progress
----->
The Text
מסעותי המופלאים - מאת יגאל עשת

פרק 1 - רעיון נולד

הכל התחיל כאשר קיבלתי צו מילואים. חודש טרטורים אי שם. השכמתי לפני זריחת החמה, נפרדתי מבגדי האזרחיים, ולבוש מדים יצאתי למשימה. בריצה הגעתי לתחנת האוטובוס. חלפתי על פני הנהג בהציגי שובר נסיעה צה"לי וצנחתי במושב פנוי ליד החלון. מהר מאוד איבדתי עניין בנוסעים והתרכזתי בעיתון מיום אתמול שנמצא דחוק בין המושב לדופן האוטובוס. לאחר עיון ממושך בנושאים המעניינים עברתי למודעות הפרסום כשמודעה קטנה ומוצנעת עוררה את סקרנותי וזאת לשונה:

"המעונין אתה לשלב עבודה במסעות?

*צעד אופק אחד קדימה! התנדב לצי הסוחר".

היות ואני מהמתנדבים בעם וחלום על הפלגות ניקר במוחי מילדות, מודעה זאת אכן פתחה בפני אופק קדימה. למדתי מהעיתון שמגמת סיפון* מתאימה לי עד מאוד ובחניית ביניים בחיפה, לפני המשיכי ל"אי שם", ניגשתי למשרד התחבורה – אגף הנמלים- ונרשמתי לקורס צוערים בצי-הסוחר. ההרשמה לא גזלה* זמן רב ונאמר לי לחזור אחרי שירות המילואים לקבלת חומר לבחינות. חודש המילואים עבר עלי כרגיל, תוך שירות בלתי אפשרי המלווה עימותים עם הפיקוד הבלתי מתחשב ברצון שלי למנוחה. בדרך הביתה עצרתי בחיפה לקבל את חומר הבחינות. למעשה היו רק שתי בחינות. אנגלית ומתמטיקה. כיוון שהידע הנרחב שלי באנגלית שאף לאפס, הרי נותרו לי שבועיים להתכונן לבחינה במתמטיקה. בהגיע המועד ניגשתי לבחינות. את הבחינה במתמטיקה עברתי בקלות. לבחינה באנגלית לא ניגשתי. חזרתי הביתה כשאני נפרד מחלום הים והמשכתי בעבודתי הרגילה במטע התמרים שבקיבוץ. שבוע נוסף חלף וקיבלתי זימון למשרד התחבורה. מאחר ולא עשיתי את הבחינה באנגלית לא ראיתי בו טעם, אך יום חופש ויציאה מהשגרה קרצו לי והחלטתי להענות לו. נסעתי לחיפה למשרדי אגף- התחבורה - מחלקת הנמלים (שם מפוצץ לבניין משרדים אפור).

הוכנסתי לחדר קודר המרוהט בשולחן כפרי ארוך ומאויש בחמישה ברנשים קשוחים למראה. הברנשים הציגו את עצמם כרבי חובלים בכירים. המעמד לא עשה עלי רושם עז. הייתי בחור בן עשרים וחמש וחשבתי את עצמי לבוגר. ידעתי שאין לי סיכוי להתקבל ללא אנגלית לכן עניתי בקלילות לשאלות שנשאלתי.

כשנשאלתי: ''איך רואה אתה את עצמך כחבר קיבוץ וקצין ימי''?

עניתי בשאלה: ''האם אתה רב חובל נכבד, פתרת כבר את כל הבעיות שלך?''

כשנענתי בשלילה, סיכמתי שכדאי שכל אחד מאיתנו יתמודד עם הבעיות שלו.

בסיום השיחה נאמר לי שעברתי בהצלחה את הבחינה במתמטיקה ונשאלתי על הבחינה באנגלית. האם אינני שולט בשפה? שאלה זאת בידרה אותי, לכן חמדתי לצון ועניתי כנעלב: ''השפה האנגלית כשפת אם היא בשבילי, ולא ניגשתי לבחינה רק בגלל מיחושי ראש''.

לאחר בילוי בחיפה העיר, סרט קולנוע ומסעדה טובה, חזרתי לקיבוצי בידיעה שהפעם חלום הים נגוז* לתמיד. חלום ומציאות.

עוד לא עבר שבוע והתחלתי מקבל זימונים נוספים לבדיקות רפואיות, בדיקת עיניים, מבחן פסיכומטרי, הוצאת פנקס ימאי ובסוף אף זומנתי לקורס מפקדי סירות הצלה.

***
merchant marine - צי הסוחר
to peck, to nag, to gnaw (at one's mind) - ניקר במוחי - לנקר
ship deck (in this context - sailing) - סיפון
to steal - לגזול
ended, disappeared - נגוז
4. learn the words
progress
----->
-------------------------------------------
(Discussions, questions -
click here
)
-
------------------------------------------
5. play a game
progress
----->
--------------------------------------
(To share the results -
click here
)
-
-------------------------------------
6. answer questions
progress
----->
go to Slack to answer
---------------------------------------------
(answer in Slack, דיונים ושאלות channel)
-
--------------------------------------------
----איך אומרים בעברית----
din't make much impression on me
during an impossible service accompanied by confrontations with an inconsiderate commander
an extravagant/bombastic name for a gray office building
did you solve all your problems?
When the time came I took the an exam

----איך אומרים באנגלית-----

מודעה קטנה ומוצנעת עוררה את סקנותי - וזאת לשונה...
הידע הנרחב שלי באנגלית שאף לאפס
לא ראיתי בו טעם
יום חופש ויציאה מהשגרה קרצו לי
הידע הנרחב שלי באנגלית שאף לאפס
אף זומנתי לקורס מפקדי סירות הצלה
חמדתי לצון ועניתי כנעלב

----מחקר-----

Find as many passive phrases as you can, like: "I was asked", "I was led", "I was told"
7. your voice
progress
----->
go to Slack to answer
---------------------------------------------
(answer in Slack, דיונים ושאלות channel)
-
--------------------------------------------
Listen to the video a couple of times, and try to record yourself saying this sentence:
פתרת כבר את כל הבעיות שלך?
7. pair work
progress
----->
go to Slack to answer
(prepare between the lessons, present at the lesson!)

---> write a dialogue between an interviewer and a person applying to a new job.
Did you like this lesson?
Made on
Tilda